Florida sportvadslagningsrad Inställd på att fortsätta

Florida sportspelsraden kommer att dra ut på tiden efter att Seminole Tribe har bekräftat sin avsikt att överklaga en amerikansk federal domares beslut att ogiltigförklara en 30 -års kompakt. Floridas guvernör De Santis överväger ett rättsligt ingripande i ärendet.

Florida sports betting

Florida Sports Betting Row fortsätter ©Pixabay.

The Rättsliga tvister om sportvadslagning online i Florida kommer att fortsätta efter att Seminole Tribe har bekräftat att de har för avsikt att bestrida ett domstolsbeslut för att ogiltigförklara dess 30-åriga stamavtal.

Tidigare denna vecka, domare i den amerikanska distriktsdomstolen, Dabney. Friedrich beslutade att ett avtal mellan Sunshine State och Seminole Tribe, som kom överens om i augusti, bröt mot Indian Gaming Regulatory Act (IGRA).

Ärendet inleddes efter att två landbaserade operatörer i Florida ifrågasatt lagenligheten av kompakterna och bad domstolen att bedöma om det 30-åriga avtalet, som man kom överens om först för tre månader sedan, bröt mot lagar. Nämligen, Indian Gaming Regulatory Act, the Wire Act och the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIEGA).

I sin dom uttalade Dabney Friedrich att det fanns en "avsevärd sannolikhet" för att tillåta kompakten att stå kvar skulle leda till att målsäganden drabbas av konkurrensskada enligt amerikansk lag.

I sin sammanfattning på måndagen skrev Friedrich:

”I sakfrågan är det väl avgjort att IGRA godkänner sport satsar bara på indiska länder” "Detta krav härrör från IGRA, som bemyndigar sekreteraren att godkänna konventioner "som styr spel på indiska länder.

" Ja, om det fanns några tvivel i frågan, har Högsta domstolen betonat att "allt - bokstavligen allt—i IGRA ger verktyg . . . att reglera spel på indiska länder, och ingen annanstans.”

”Det är lika tydligt att sekreteraren måste förkasta avtal som bryter mot IGRA:s villkor.”

Nyheten om domen kom som ett hårt slag för staten, som kommer att påverkas ekonomiskt av beslutet. En talesperson för Ron DeSantis, Floridas guvernör, medgav nästan att Florida övervägde att överklaga Friedrichs dom.

"Vi granskar domstolens förbryllande dom, som verkligen innehåller frågor som kan överklagas", sa Christina Pushaw.

“Eftersom varken Seminole Tribe eller delstaten Florida är parter i fallet är det oklart vilken, om någon, omedelbar inverkan domen har i Florida. Vi ser fram emot att arbeta med stammen för att säkerställa den framtida framgången för kompakten,” tillade Ron DeSantis talesman.

Hard Rock Digitals Florida-baserade online-sportbok, ett dotterbolag till Seminole Tribe, har varit i operation under de senaste tre veckorna. I skrivande stund tar det fortfarande sportspel från Floridians, trots måndagens dom, som i praktiken förklarade deras verksamhet olaglig.

The Seminole Tribe har redan lanserat sitt eget överklagande, och stamrådsordförande Marcellus Osceola Jr har redan lämnat in en försäkran till domstolen om att stammen redan har åtagit sig "avsevärda resurser" för att starta sin sportbokverksamhet i Florida.

Stammen har anställt ytterligare 65 anställda på Hard Rock Digital-verksamheten och hävdar att de har tecknat kontrakt med minst 50 externa företag och externa enheter till en kostnad av över 25 miljoner USD.

Osceola Jr wrote: “The Tribe’s online sports betting authorized by the compact is now in operation and is generating millions in revenue per week,”

"Stammen använder dessa medel för att betala tillbaka utvecklingskostnaderna för sin online-sportbok, göra intäktsdelningsbetalningar till staten och finansiera viktiga stamprogram.

“Stammen skulle bli irreparabelt skadad om den måste upphöra med sportvadslagning online i väntan på resultatet av ett överklagande.

“Stammen skulle omedelbart förlora de miljoner i onlinesportspelsintäkter som stammen genererar. Som ett resultat skulle många av dessa jobb och outsourcade positioner gå förlorade.

“Dessutom, om stammen inte tillåts verka enligt 2021 års avtal under en överklagan, skulle staten förlora tiotals miljoner per månad i inkomstdelningsbetalningar från stammen,” tillade Osceola.

I måndags gav Friedrich hopp till Seminole Tribe och gav henne råd att ett "medborgarinitiativ" för att tillåta sportvadslagning i Florida kunde inkluderas idelstatens omröstning 2022.

Denna omröstning ska äga rum i november nästa år.

Liknande inlägg