#ad
18+||6
USA
Annonsupplysning
Denna oberoende jämförelsewebbplats hjälper konsumenter att välja de bästa tillgängliga spelprodukterna som matchar deras behov. Vi erbjuder högkvalitativa reklamtjänster genom att endast visa etablerade varumärken från licensierade operatörer i våra recensioner. Vi får provision för att annonsera de varumärken som anges på denna sida. Detta kan påverka varumärkesrankningen. Observera att även om vi strävar efter att förse dig med uppdaterad information, jämför vi inte alla operatörer på marknaden.

Datasekretesspolicy

Från och med: november 2021

Förtroende och tillförlitlighet är särskilt viktigt för våra användare. För oss inkluderar detta även skyddet av personuppgifter, vilket är en av våra primära företagsprinciper. Vi behandlar därför personuppgifter på vår webbplats strikt i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser och i synnerhet i enlighet med kraven iEU:s allmänna dataskyddsförordning (nedan: GDPR), som gäller i hela Europa. Vi vill i det följande informera dig om den behandling av personuppgifter som utförs av oss i enlighet med denna förordning (se artikel 13 i GDPR). Läs vår datasekretesspolicy noggrant.

1. Översikt

Följande dataskyddsinformation ger information om typen och omfattningen av behandlingen av vad som kallaspersonuppgifter. Personuppgifter är information som är eller kan vara direkt eller indirekt hänförlig till din person.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ( nedan "den registrerade"). Detta inkluderar information som ditt namn, adress, IP-adress eller e-postadress. Information som inte är direkt kopplad till din verkliga identitet (som favoritwebbplatser eller antalet användare av en webbplats) ingår inte.

Vad är anonymiserad data?

Varje gång du åtkomst till innehållet på vår webbplats, allmän information lagras automatiskt (t.ex. antal och varaktighet för användare av enskilda webbplatser, etc.). Denna information är inte personlig eftersom den inte relaterar till en identifierad eller identifierbar individ, det vill säga det finns inget sätt vi kan associera informationen med en viss individ. Uppgifterna behandlas därför i anonymiserad form. Information av detta slag samlas in för rent statistiska ändamål och används av oss för optimering av våra internettjänster.

Databehandlingen via våra tjänster kani huvudsak delas upp i två kategorier:

I enlighet med kraven i GDPR har duolika rättigheter som du kan hävda. Detta inkluderar bland annat rätten tillobjekt till vald databehandling, i synnerhet databehandling för reklamändamål. Möjligheten att göra invändningarbetonad i utskriftsprocessen. Om du har några frågor angående vår dataskyddsinformation är du välkommen att kontakta oss när som helst. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Principiellt behandlar vi personuppgifter endast i enlighet med gällandelagstadgade lagrings- och förvaringsskyldigheter eller tills respektive ändamål upphör att gälla, eller om behandlingen inte längre krävs.

2. Namn och kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Contact information for the site owner Denna dataskyddsförklaring gäller för databehandling av och till vår webbplatsbestbettingsites.com. Om du har några frågor angående dataskyddet, tveka inte att kontakta oss på ovanstående adress, vårt dataskyddskontor, eller skicka ett meddelande till oss på[email protected].

3. Syften med databehandling, rättsliga grunder och legitima intressen som eftersträvas av bestbettingsites.com eller en tredje part, och kategorier av mottagare

3.1. Åtkomst till vår webbplats

När du går in på vår webbplats skickar webbläsaren som används på din enhet automatiskt information till vår webbplats server och lagrar den tillfälligt i en så kallad loggfil. Vi har inget inflytande på detta.Följande information samlas in utan någon åtgärd från din sida och lagras tills den raderas automatiskt:

Den rättsliga grunden förbehandlingen av din IP-adress är artikel 6, punkt 1, lit. f i GDPR. Vårt legitima intresse följer av syftena med datainsamling som anges nedan. Nu vill vi påpeka att vi inte kan härleda din identitet från den insamlade informationen och att vi inte drar några slutsatser om din identitet.

IP-adressen till din enhet och de andra uppgifterna som anges ovan. används av oss förföljande syften:

Datan lagras under respektive session och raderas automatiskt när webbläsaren stängs. Vi använder även cookies, spårningsverktyg och ett CRM-system för vår webbplats. De exakta procedurerna och hur deras data används för detta ändamål förklaras mer i detalj nedan.

3.2. Databehandling via kontaktformulär

För kundsupportsyften erbjuder vi dig möjligheten att skicka individuella förfrågningar via vårt kontaktformulär. Om du bestämmer dig för att skicka oss en förfrågan kommer vi att behandla följande data:

för att behandla din förfrågan. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6, punkt 1, lit. b) i GDPR. Denna behandling är nödvändig för att kunna behandla din förfrågan efter behov. Uppgifterna kan lagras i ett CRM-system. Vi tar bort dina förfrågningar om deras lagring inte längre behövs. Du kan när som helst invända mot denna behandling medomedelbar verkan. För att göra detta kan du helt enkelt skicka ett kort e-postmeddelande till denna adress:[email protected].

3.3. Onlinenärvaro och webbplatsoptimering

3.3.1. YouTube-integration

På vår webbplats hittar du ett brett utbud av information om spel. Förutom artiklar och bilder tillhandahåller vi även informativa filmer, t.ex. i våra blogginlägg. För detta ändamål använder vi oss av, på grundval av artikel 6, punkt 1, lit. f av GDPR, integration med YouTube, en tjänst från YouTube LLC. 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066. USA (nedan: "YouTube"). För detta ändamål sätter vi en cookie från YouTube när du besöker en sida, som upprättar en anslutning till YouTubes servrar. Informationen som genereras av cookien om din användning av vår webbplats, såsom

sänds till en YouTube-server i USA, där den lagras. Vi betraktar bearbetning för förbättring av vår webbplats, genom att förbättra och komplettera innehåll med informativa videor, som vårt berättigade intresse. Du kanförhindra installation av cookies i förväg genom att göra lämpliga inställningar i webbläsarens programvara, ellerobject för att denna bearbetning genom att radera cookies via din webbläsarinställningar, ellerändra motsvarande inställningar i dataskyddscentret. Du hittar mer detaljerad information om insamling och användning av data av YouTube och Google, och om dina rättigheter och alternativ för att skydda din integritet, under YouTubessekretesspolicy.|| |402

3.3.2. Cookies – General information

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. Vårt intresse av att optimera vår webbplats kan anses vara berättigat i den mening som avses i ovan nämnda bestämmelse. Cookies är små filer som automatiskt skapas av din webbläsare och lagras på din enhet (laptop, surfplatta, smartphone, etc.) när du besöker vår webbplats. Cookies orsakar inga skador på din enhet och de innehåller inte heller några virus, trojaner eller annan skadlig kod. Cookien lagrar information som resulterar i samband med den specifikt använda enheten. Detta betyder dock inte att vi kommer att få omedelbar kännedom om din identitet. Användningen av cookies tjänar till att göra användningen av våra tjänster roligare för dig.

3.3.3. Sessionscookies

När du besöker vår webbplats använder vi så kallade sessionscookies för att identifiera att du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats. Dessa raderas automatiskt när du lämnar vår sida. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan dock konfigurera din webbläsare på ett sådant sätt att cookies inte lagras på din dator, eller att ett meddelande visas varje gång innan en ny cookie sätts. En fullständig avaktivering av cookies kan dock leda till minskad funktionalitet på vår webbplats, och du kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats. Hur länge cookies lagras beror på deras syfte och är inte lika för alla.

3.3.4. Google Analytics

För den behovsbaserade organisationen och den kontinuerliga optimeringen av vår webbplats använder vi Google Analytics analystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat : "Google") på grundval av artikel 6, punkt 1, lit. f) i GDPR. För detta ändamål skapaspseudonymiserade användarprofiler och cookies används. Informationen som genereras av cookien om din användning av vår webbplats, som

sänds till en Google-server i USA, där den lagras. Informationen används för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning i syfte att göra marknadsundersökningar och lämplig presentation av dessa webbplatser. I tillämpliga fall kommer denna information även att överföras till tredje part om detta krävs enligt lag, eller i den mån tredje part behandlar dessa uppgifter för vår räkning. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att slås samman med annan Google-data. IP-adresserna görs anonyma så att dekan inte tilldelas (IP-maskering). Du kan invända mot denna databehandling när som helst genom attförhindra installationen av cookies genom att ställa in webbläsarprogramvaran i enlighet därmed . Vi vill dock påpeka att i det här fallet kanske inte alla funktioner på vår webbplats är fullt användbara. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), och behandlingen av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera dennawebbläsartillägg -on. För mer information om dataskydd i samband med Google Analytics, besökGoogle Analytics-webbplatsen.

3.3.5. Virtual Web Optimizer

För ändamålet med behovsbaserad organisation och kontinuerlig optimering av vår webbplats använder vi analystjänsten Virtual Web Optimizer, en tjänst från Wingify, Inc., 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien (hädanefter "Wingify") för teständamål på vissa sidor på grundval av artikel 6, stycke 1, lit. f i GDPR. Om tjänsten används sätter vi en cookie för att få giltiga testresultat. Informationen som genereras av cookien om din användning av vår webbplats, såsom||451

sänds till en Wingify-server i Indien, där den lagras. Vi har absolut ingen möjlighet att tilldela dig dessa anonyma mätvärden, till exempel genom att tilldela din IP-adress eller på annat sätt. Informationen används för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning för marknadsundersökningar och behovsbaserad design av dessa webbplatser. Vi betraktar dessa ändamål som våra legitima intressen. Om cookien inte upphör i slutet av sessionen är den tillgänglig i maximalt 100 dagar.

Du kanobjekt till denna data bearbetning när som helst genom attförhindra installation av cookies genom att ställa in webbläsarprogramvaran i enlighet därmed. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), och bearbetningen av dessa data av Wingify, genom att radera kakan/kakan i din webbläsare. Dessutom har du möjlighet att välja bort testerna helt och hållet genom att klicka påden här länken.

Ytterligare information om Wingifys cookies finns i leverantörensytterligare information avsnitt och motsvarandesekretesspolicy.

4. Mottagare utanför EU

Med undantag för de bearbetningsoperationer som beskrivs under 3.3, vidarebefordrar vi inte dina uppgifter till mottagare baserade utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Behandlingen som avses i 3.3 resulterar i dataöverföring till servrarna hos leverantören avwebbanalysteknik på uppdrag av oss (se ovan). Vissa av dessa servrar finns i USA. Denna dataöverföring sker strikt i enlighet med principerna för det så kalladePrivacy Shield och på grundval av det så kalladestandardkontraktet klausuler från EU-kommissionen. Du kan få en kopia av dessa standardavtalsklausuler från oss.

5. Lagringstid och radering av data

Dina personuppgifter kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen inte längre gäller, eller du återkallar ditt samtycke. Dessutom kan lagring ske om detta har föreskrivits av den europeiska eller nationella lagstiftaren enligt EU:s förordningar, lagar eller andra bestämmelser som den ansvarige omfattas av. Om lagringssyftet inte längre gäller, du återkallar ditt samtycke, eller en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska tillsynsmyndigheten eller annan ansvarig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna att blockeras eller raderas rutinmässigt och i enlighet med lagstadgade bestämmelser, om det inte finns ett behov för ytterligare lagring av uppgifterna för ingående av ett avtal eller fullgörande av ett avtal.

6. Dina rättigheter

6.1. Översikt

Utöver rätten att återkalla ditt samtycke som givits till oss har du rätt till följande ytterligare rättigheter om respektive lagkrav är uppfyllda:

För att hävda dina rättigheter räcker det med ett kort meddelande till vårt interna dataskyddskontor. Du kan nå kontoret via e-post på[email protected].

6.2. Rätt att invända

I enlighet med villkoren i artikel 21, punkt 1 i GDPR, kan databehandling invändas av skäl som härrör från den registrerades särskilda omständigheter.

Den | ||525general right to object som nämns ovan gäller för alla behandlingsändamål som beskrivs i denna datasekretesspolicy som utförs på grundval av artikel 6, punkt 1, lit. f i GDPR. Till skillnad från den särskilda rätten att invända mot databehandling för reklamändamål (se ovan) är vi enligt GDPR endast skyldiga att agera på en allmän invändning om du ger oss skäl till varför det är så viktigt (t.ex. en möjlig fara till liv eller hälsa). Dessutom kan du också kontakta den tillsynsmyndighet som vi faller under.

7. Datasäkerhet

All data som överförs av dig personligen, inklusive betalningsdata, görs med den allmänt accepterade och säkra standarden SSL (Secure Socket Layer). SSL är en säker och beprövad standard, som även används för exempelvis nätbanker. Du kan identifiera en säker SSL-anslutning, bland annat genom de ytterligare "s" på http (https://...) i adressfältet i din webbläsare, eller genom låssymbolen längst ner i din webbläsare.|| |532

We also use suitable technical and organisational security measures to protect your personal data stored by us against manipulation, partial or complete loss and against unauthorised access by third parties.